คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

ทำเนียบศิลปิน

อัฐพร นิมมาลัยแก้ว

Uttaporn Nimmalaikaew

สาขา
ทัศนศิลป์
การศึกษา
 • ปริญญาโท คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
รางวัลที่เคยได้รับ
 • 2010รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 2 เหรียญเงิน ประเภทจิตรกรรม การประกวดศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 56
 • 2008รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง ประเภทจิตรกรรม การประกวดศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 54
 • 2006รางวัลยอดเยี่ยมอันดับ 1 การประกวดจิตรกรรมอาเซียน The Sovereign Asian Art Prize 2006, Hong Kong
 • 2005รางวัลยอดเยี่ยมอันดับ 1 การประกวดจิตรกรรมร่วมสมัยพานาโซนิค ครั้งที่ 7
 • 2005รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง ประเภทจิตรกรรม การประกวดศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 51
 • 2005รางวัลยอดเยี่ยม การประกวดศิลปกรรม นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต ครั้งที่ 17
 • 2003รางวัลดีเด่น การประกวดจิตรกรรมร่วมสมัยพานาโซนิค ครั้งที่ 5
 • 2003รางวัลดีเด่น การประกวดศิลปกรรม นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต ครั้งที่ 15
 • 2003รางวัลยอดเยี่ยม การประกวดศิลปกรรม ปตท. ครั้งที่ 18 แต้มสี ปั้นฝัน สร้างสรรค์ สังคมไทย ระดับประชาชนทั่วไป
 • 2002ได้รับทุนส่งเสริมการศึกษาการสร้างสรรค์ศิลปะ มูลนิธิรัฐบุรุษพลเอกเปรม ติณสูลานนท์
 • 2002รางวัลพิเศษ การประกวดศิลปกรรม นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต ครั้งที่ 14
 • 2002รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง การประกวดศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 19
 • รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง 2 ครั้ง
 • รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 2 เหรียญเงิน 2 ครั้ง
ผลงานที่ผ่านมา
 • 2014Miss
 • 2013Image of inside