ทำเนียบศิลปิน

อานนท์ ไพโรจน์

Anon Pairot

สาขา
ทัศนศิลป์
การศึกษา
  • ปริญญาตรี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
รางวัลที่เคยได้รับ
    -
ผลงานที่ผ่านมา
  • 2017Weapons for the citizen
  • 2017เชียงรายเฟอร์รารี่
  • 2016Souvenirs from depression
  • 2005Cell chair