คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

ทำเนียบศิลปิน

กมล ทัศนาญชลี

Kamol Tassananchalee

สาขา
ทัศนศิลป์
การศึกษา
 • 2507โรงเรียนเพาะช่าง กรุงเทพฯ
 • 2512มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร กรุงเทพฯ
 • 2520ศิลปมหาบัณฑิต Otis Art Institute of Los Angel สหรัฐอเมริกา
รางวัลที่เคยได้รับ
  -
ผลงานที่ผ่านมา
 • 20202020 ต่อสู้ไปด้วยกัน
 • 2015Black & Red
 • 2015อินทรีย์
 • 2015ARTIST COLOR 2015
 • 2014ดิน ลม ไฟ น้ำ
 • 2009พระพุทธบาท
 • 2509-2515
 • 2533
 • 2554
 • 2522
 • 2523
 • 2524
 • 2526
 • 2529
 • 2530
 • 2547