ทำเนียบศิลปิน

กําศักดิ์ อติพิบูลย์สิน

Gumsak Atipiboonsin

สาขา
ทัศนศิลป์
โซเชียลมีเดียFACEBOOK: Gumsak Atipiboonsin
การศึกษา
  • วิทยาลัยอาชีวศึกษา ธนบุรี
  • มหาวิทยาลัยศิลปากร
รางวัลที่เคยได้รับ
    -
ผลงานที่ผ่านมา
  • 2020ฟ้าวันใหม่ New Day Sky
  • 2019Mom and Son