ทำเนียบศิลปิน

เฉลิมศักดิ์ รัตนจันทร์

Chalermsak Rattanachan

สาขา
ทัศนศิลป์
การศึกษา
  • 2519Certificate of Fine Arts, College of Fine Arts , Bagkok , Thailand
  • 2524Bachelor of Fine Arts (Graphic Art) , Silpakorn University , Bangkok, Thailand
  • 2533Master of Fine Arts (Graphic Art) , Silpakorn University , Bangkok, Thailand The Fine Arts Department , Bangkok
รางวัลที่เคยได้รับ
    -
ผลงานที่ผ่านมา
  • 2020ปกปักรักษา
  • 2019Red colour duty 2562 The Celestial Vase 1 2549