ทำเนียบศิลปิน

ตนุพล เอนอ่อน

Tanupon En-on

สาขา
ทัศนศิลป์
โซเชียลมีเดียFACEBOOK: Tanupon En-on
การศึกษา
 • ศิลปมหาบัณฑิต สาขาจิตรกรรม คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
 • ศิลปกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาจิตรกรรม คณะศิลปกรรมศาสตร์
รางวัลที่เคยได้รับ
 • รางวัลที่ 2 การประกวดออกแบบตู้โชว์สินค้า การประกวดศิลปหัตถกรรมของนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • รางวัลสนับสนุน การแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 16
 • รางวัลยอดเยี่ยมการแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยในหัวข้อ สิทธิมนุษยชน
 • รางวัลเกียรติบัตรสีศิลปากรประดิษฐ์ การแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 20
 • รางวัลดีเด่นจิตรกรรมร่วมสมัยพานาโซนิค ครั้งที่ 6
 • รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 2 เหรียญเงิน ประเภทจิตรกรรม การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 50
 • รางวัลสนับสนุนโดยธนาคารกรุงไทย รางวัลที่ 2 การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 51
 • รางวัลที่ 1 (เหรียญทอง) ประเภทจิตรกรรม อมตะ อาร์ต อวอร์ด ครั้งที่ 2/2548
 • รางวัลยอดเยี่ยมอันดับ 3 จิตรกรรมร่วมสมัยพานาโซนิค ครั้งที่ 8
 • รางวัลสนับสนุนโดยธนาคารกรุงไทย รางวัลที่ 1 การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ
ผลงานที่ผ่านมา
 • 2020โลกใหม่
 • 2018ชีวิตและความงาม
 • 2018จิตรกรรมไทยร่วมสมัย : จิตรกรรมสุวรรณภูมิ
 • 2016จิตรกรรมร่วมสมัย : เก่าไป - ใหม่มา
 • 2014แอ่งอารยธรรม : จิตรกรรมสุวรรณภูมิ
 • 2012ฮูปแต้มอีสาน : เก่าไปใหม่มา
 • 2011ณ โรงพยาบาล
 • 2011เด็กทะลึ่ง
 • 2010ฮูปแต้ม 2010
 • 2010Project + Hero + My
 • 2002Feeling Hero
 • สุข 3 ฤดู