ทำเนียบศิลปิน

ถาวร โกอุดมวิทย์

Tavorn Ko-udomwit

สาขา
ทัศนศิลป์
ที่อยู่ปัจจุบัน
99/45 หมู่ที่ 18 ถนนบรมราชชนนี ศาลาธรรมสพน์ ทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170
เบอร์โทรศัพท์081-615-5250, 02-422-2092
อีเมล[email protected]
การศึกษา
  • ศ.ม. (ภาพพิมพ์) คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
รางวัลที่เคยได้รับ
    -
ผลงานที่ผ่านมา
  • 2020อู่ฮั่นสู้ๆ