ทำเนียบศิลปิน

ทรัพย์มณี ชัยแสนสุข

Supmanee Chaisansuk

สาขา
ทัศนศิลป์
โซเชียลมีเดียFACEBOOK: supmaneec. (Fan Page)
การศึกษา
  • สถาบันอาศรมศิลป์
รางวัลที่เคยได้รับ
    -
ผลงานที่ผ่านมา
  • 2020พักผ่อน
  • 2019Mother Nature