ทำเนียบศิลปิน

ธัญวงศ์ วงศ์ธัญวงศ์

Thanyawong Wongthanyawong

สาขา
ทัศนศิลป์
โซเชียลมีเดียFACEBOOK: PADDY DEP
การศึกษา
  • วิทยาลัยช่างศิลป
รางวัลที่เคยได้รับ
    -
ผลงานที่ผ่านมา
  • 2020ร่วมด้วยช่วยกัน STAY at Home
  • 2019สังขาร