ทำเนียบศิลปิน

ธารวิชชา หมื่นชํานาญ

Thanwitcha Muenchamnan

สาขา
ทัศนศิลป์
โซเชียลมีเดียFACEBOOK: Panphaya Muenchamnan
การศึกษา
  • ศิลปบัณฑิต คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
  • ศิลปมหาบัณฑิต คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
รางวัลที่เคยได้รับ
    -
ผลงานที่ผ่านมา
  • 2021สานธรรมชาติ
  • 2020วิถีชีวิต-กระบือควิด 19
  • 2020พลังแห่งความศรัทธา