ทำเนียบศิลปิน

นาวิน เบียดกลาง

Nawin Biadklang

สาขา
ทัศนศิลป์
โซเชียลมีเดียFACEBOOK: winwin
การศึกษา
 • 2533วิทยาลัยช่างศิลป กรมศิลปากร กรุงเทพฯ
 • 2538คณะจิตรกรรมฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร (ศบ.)ศิลปบัณฑิต สาขาจิตรกรรม
 • 2544ศิลปมหาบัณฑิตสาขาจิตรกรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
รางวัลที่เคยได้รับ
 • 1996-1999รางวัลเกียรติบัตร การประกวดศิลปกรรมยอดเยี่ยมแห่งประเทศไทย โดยกลุ่มบริษัท ฟิลิป มอร์ริส (ประเทศไทย)
 • 1995รางวัลดีเด่นการประกวดจิตรกรรมร่วมสมัยพานาโซนิค โดย บริษัท ซิว-เนชั่ลแนล พานาโซนิค ได้รับทุนนริศรานุวัติวงศ์
 • 1995รางวัลยอดเยี่ยม การประกวดศิลปกรรมยอดเยี่ยมแห่งประเทศไทย โดยกลุ่ม บริษัท ฟิลิป มอร์ริส (ประเทศไทย)
 • 1994รางวัลดีเด่น การประกวดศิลปกรรมร่วมสมัย นำสิ่งที่ดีสุ่ชีวิต โดยบริษัท โตชิบา ไทยแลนด์ จำกัด ครั้งที่ 6
 • 1993รางวัลที่ 3 เหรียญทองแดง ประเภทจิตรกรรม ร่วมสมัยครั้งที่ 16 โดยธนาคารกรุงเทพฯ
ผลงานที่ผ่านมา
 • 2020หน้ากากค้างคาว
 • 2008ตีหนึ่ง
 • 1999Super Model
 • 1994Woman of Night