คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

ทำเนียบศิลปิน

เนติกร ชินโย

Netikorn Chinyo

สาขา
ทัศนศิลป์
โซเชียลมีเดียFACEBOOK: netikorn chinyo
การศึกษา
  • ศิลปบัณฑิต (จิตรกรรม) มหาวิทยาลัยศิลปากร
  • ศิลปมหาบัณฑิต (จิตรกรรม) มหาวิทยาลัยศิลปากร
รางวัลที่เคยได้รับ
  • 1994รางวัลชนะเลิศ ศิลปกรรมการประกวดจิตรกรรมแบบเหมือนจริง ของธนาคารกสิกรไทย
  • 1994รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 3เหรียญทองแดง สาขาจิตรกรรม การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่ 40
  • 1991รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 3 เหรียญทองแดง สาขาจิตรกรรม การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 37
  • 1991รางวัลที่ 3 เหรียญทองแดงประเภทสิลปะร่วมสมัยจิตรกรรมบัวหลวง ครั้งที่ 15 โดยธนาคารกรุงเทพ
ผลงานที่ผ่านมา
  • 2020อโรคยา ปรมาลาภา
  • เธอร้องไห้
  • ปืนไฟ