ทำเนียบศิลปิน

บัญชา หนังสือ

Banchan Nangsue

สาขา
ทัศนศิลป์
ที่อยู่
1350/7 ซ.กรุงเทพ-นนทบุรี 30 (ศุภพร) ถ.กรุงเทพ-นนทบุรี แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กทม. 10800
ที่อยู่ปัจจุบัน
1350/7 ซ.กรุงเทพ-นนทบุรี 30 (ศุภพร) ถ.กรุงเทพ-นนทบุรี แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กทม. 10800
เบอร์โทรศัพท์081-806-6348
อีเมล[email protected]
การศึกษา
  • ศิลปบัณฑิต คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รางวัลที่เคยได้รับ
  • 2012รางวัลที่ได้รับ พ.ศ. 2555: Silver Prize : International Print Exhibition Yunnan 2012, China
ผลงานที่ผ่านมา
  • 2020Journey of Covid-19