ทำเนียบศิลปิน

ปรมัตถ์ เหลืองอ่อน

Paramat Lueng -on

สาขา
ทัศนศิลป์
โซเชียลมีเดียFACEBOOK: paramat. Lueng -on
การศึกษา
  • วิทยาลัยช่างศิลป์ กรมศิลปากร
  • ศิลปบัณฑิต ( ศิลปไทย ) คณะจิตรกรรม แระติมากรรม และภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
รางวัลที่เคยได้รับ
    -
ผลงานที่ผ่านมา
  • 2020เวลา-วิกฤต (time - crisis)
  • 1998Way of Life
  • 1997Balance of Mind