ทำเนียบศิลปิน

ปรีชา เถาทอง

Peecha Thaothong

สาขา
ทัศนศิลป์
การศึกษา
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ศิลปบัณฑิต จิตรกรรม (เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลัยศิลปากร กรุงเทพมหานคร
 • 2519ได้รับทุนไป ศึกษาที่ L'Accademia di belle Arte ณ กรุงโรม ประเทศอิตาลี
 • จบการศึกษาระดับปริญญาโท ศิลปมหาบัณฑิต จิตรกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร กรุงเทพมหานคร
 • ประกาศนียบัตร วิชาวาดเส้นจากอดาเคมีเบลลา อาร์เต กรุงโรม ประเทศอิตาลี
รางวัลที่เคยได้รับ
 • 1994รางวัลที่ 1 การประกวดจิตรกรรมฝาผนังตึกธนาคารแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ ธนาคารแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่
 • 1992รางวัลที่ 1 การประกวดจิตรกรรมฝาผนังตึก Escape กรุงเทพฯ รัฐบาลไทย
 • 1984รางวัลที่ 3 การออกแบบอนุเสาวรีย์ 700 ปี ลายสือไทย
 • 1984รางวัลที่ 1 การประกวดจิตรกรรมฝาผนัง ธนาคารอาคารสงเคราะห์
 • 1979รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง ประเภทจิตรกรรม ในงานแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 25
 • 1979ได้รับยกย่องเป็นศิลปินชั้นเยี่ยม ประเภทจิตรกรรม ลำดับที่ 14
 • 1977รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง ประเภทจิตรกรรม ในงานแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 24
 • 1975รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง ประเภทจิตรกรรม ในงานแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 23
 • 1974รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 2 เหรียญเงิน ประเภทจิตรกรรม ในงานแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 22
ผลงานที่ผ่านมา
 • 2020ถอดบทเรียนสุนทรียะ เช้า สาย บ่าย ค่ำ (06.00-12.00 น.)
 • 1996 จิต - วัตถุ, ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท หรือ Subjective, Your Majective.
 • 1995ออกแบบสร้างสรรค์ภาพประกอบ หนังสือพระมหาชนก พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
 • 1995ออกแบบสร้างสรรค์ภาพประกอบหนังสือพระมหาชนกพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
 • 1993 50 ปี ภาพสะท้อน หรือ 50 Years Reflection.
 • 1992 แสงและทิศทาง หรือ Light and direction.
 • 1989 มารผจญ 1989 หรือ Marn Phajorn 1989.
 • 1988 ทวารบาล 2531 หรือ Thawara Barn 1988.
 • 1983 ยมกปาฏิหาริย์ 1983 หรือ Yamokpha Tihan 1983.
 • 1983 แสงและเงาบนกระดาษ 1/2526 หรือ Light and Shade on Paper 1/1983.
 • 1982 มารผจญ 1982 หรือ Marn Phajorn 1982.
 • 1981 ยมกปาฏิหาริย์ 1981 หรือ Yamokpha Tihan 1981.
 • 1980 จังหวะของแสง 2523 หรือ Rythm of Light 1980.
 • 1979 แสงภายใน หรือ Interior with Light.
 • 1977 รูปทรงของแสงบนเนื้อที่ของเงา 1 หรือ Light Form on the Shade Area 1.
 • 1977 วัด 2 หรือ Temple no. 2.
 • 1976 แสงและเงา 4 หรือ Light and Shadow 4.
 • 1975 เปลือย หรือ Nude Light Shadow 1975.
 • 1974 ภายนอก 1/2517 หรือ Exterior 1/1974.
 • 1972 แสงและเงา หรือ Light & Shadow.
 • 1969 วัดโพธิ์ หรือ Wat Po 1969.
 • ภาพประกอบเรื่อง “พระมหาชนก” บทที่ 33. พระราชนิพนธ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ.
 • ภาพประกอบเรื่อง “พระมหาชนก” บทที่ 34. พระราชนิพนธ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ.
 • ภาพประกอบเรื่อง “พระมหาชนก” บทที่ 35. พระราชนิพนธ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ.
 • ภาพประกอบเรื่อง “พระมหาชนก” บทที่ 36. พระราชนิพนธ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ.
 • ภาพประกอบเรื่อง “พระมหาชนก” บทที่ 37. พระราชนิพนธ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ.