คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

ทำเนียบศิลปิน

ปัญญา วิจินธนสาร

Panya Vijinthanasarn

สาขา
ทัศนศิลป์
การศึกษา
 • ศิลปบัณฑิต (ศิลปไทย) มหาวิทยาลัยศิลปากร
 • ประกาศนียบัตรศิลปภาพพิมพ์ Slade School of Fine Arts University College, London, England
รางวัลที่เคยได้รับ
 • 1995เขียนภาพประกอบในหนังสือพระราชนิพนธ์ พระมหาชนก
 • 1993เข้าร่วมแสดงผลงานกับกลุ่มประเทศอาเซียน ในงานนิทรรศการ Exhibition and Symposium on aesthetics ที่กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์
 • 1985-1987ผลงานภาพจิตรกรรมฝาผนังพระอุโบสถ วัดพุทธประทีป กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ
 • 1980รางวัลที่ 1 งานนิทรรศการศิลปกรรมบัวหลวง ครั้งที่ 4 โดยธนาคารกรุงเทพ
 • 1980รางวัลที่ 2 งานนิทรรศการศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 26 กรุงเทพฯ
ผลงานที่ผ่านมา
 • 2020Miss Coronavirus, Universe 2019
 • 1993Crabs Buy the Money
 • 1988Meditation to be free from Suffering
 • 1979วิกฤตการณ์ปัจจุบัน