ทำเนียบศิลปิน

พงศ์เดช ไชยคุตร

Pongdej Chaiyakut

สาขา
ทัศนศิลป์
ที่อยู่ปัจจุบัน
179 หมู่ 13 ซอยวัดช่างทอง ถ.เลียบคลองชลประทาน สุเทพ เมือง เชียงใหม่ 50200
โซเชียลมีเดียFACEBOOK: Pongclej ehaiyakut
การศึกษา
 • 2530Certificate of Printmaking Academy of Fine Art, Krakow, Poland.
 • 2527ปริญญาโท (ภาพพิมพ์) คณะจิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
 • 2522ปริญญาตรี (ภาพพิมพ์) คณะจิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
รางวัลที่เคยได้รับ
 • 2006ทุนรััฐบาลสวีเดน, SIDA
 • 2005Silpa Bhirasri Grant 2003
 • 2004Selected Artist for Art Project in celebration of king 6th cycle birthday anniversary, 1999
 • 1999ทุน Freeman Fellowship, Vermont Studio Center, Vermont, USA
 • 1987ทุนรัฐบาลโปแลนด์, KRAKOW, POLAND.
 • 1985Honorable Prize, International Art Exhibition from Bata, Co., Ltd.
 • 19843rd Prize (Print), 29th National Art Exhibition Bangkok.
ผลงานที่ผ่านมา
 • 2021What a Wonderful World
 • 2020Untitled 2020
 • 2020My cat
 • 2020My Face