คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

ทำเนียบศิลปิน

พงษ์พิษณุ เทวา

Pongphisanu Deva

สาขา
ทัศนศิลป์
โซเชียลมีเดียFACEBOOK: พงษ์พิษณุ เทวา
การศึกษา
  • 2554ปริญาศิลปะกรรมศาสตร์บัณฑิต (ศป.บ.) สาขาจิตกรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • 2562ปริญญาศิลปกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต (ศป.ม.) สาขาวิชาทัศนศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม​
รางวัลที่เคยได้รับ
    -
ผลงานที่ผ่านมา
  • 2020สัญลักษณ์แทนความหมายผ่าวิกฤตโควิด-19
  • 2020ใกล้อรุณรุ่ง หมายเลข 1
  • 2020ใกล้อรุณรุ่ง หมายเลข 2
  • 2019มิติทับซ้อน