ทำเนียบศิลปิน

พรหมพิริยา คงสถิตย์

Phromphiriya Kongsathit

ฉายา
AOF SMITH
สาขา
ทัศนศิลป์
โซเชียลมีเดียFACEBOOK: AOF SMITH
การศึกษา
  • Master of Fine Arts Program in Visual Arts, KMITL, Bangkok.
  • Bachelor of Fine Art, Chulalongkorn University, Bangkok.
รางวัลที่เคยได้รับ
  • 2013First Prize “Emerging Artist 2013”, COVER PAGE DIRECT ART MAGAZINE VOL.21, NY, USA.
ผลงานที่ผ่านมา
  • 2020Bitter Sweet
  • 2016Attention…Salute
  • 2014Summer Chaos
  • 2014Surrogacy