ทำเนียบศิลปิน

มานิตย์ ศรีสุวรรณ์

Manit Srisuwan

สาขา
ทัศนศิลป์
ที่อยู่
613 ถ.สุขุมวิท ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270
ที่อยู่ปัจจุบัน
305/1 ถ.ลำพยา ต.ลำพยา อ.เมือง นครปฐม 73000
เบอร์โทรศัพท์095-916-6395
โซเชียลมีเดียFACEBOOK: Manit Srisuwan goft
การศึกษา
 • 2555ศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ ภาควิชาจิตรกรรม คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
 • 2550ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาจิตรกรรม คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
รางวัลที่เคยได้รับ
 • 2013รางวัลดีเด่น การประกวดจิตรกรรมร่วมสมัย พานาโซนิค ครั้งที่ 15
 • 2013ทุนอุดหนุนการศึกษาจากเงินบริจาคจากผู้ได้รับอนุญาตให้เข้าเป็นผู้ให้บริการตัดและให้เช่าชุดครุยวิทยฐานะ ชุดสากลนิยม และเครื่องแบบข้าราชการ
 • 2011รางวัลดีเด่น การประกวดจิตรกรรมร่วมสมัย พานาโซนิค ครั้งที่ 13
 • 2007รางวัลดีเด่น การประกวดจิตรกรรมร่วมสมัย พานาโซนิค ครั้งที่ 9
 • 2007ทุนส่งเสริมการสร้างสรรค์งานศิลปะ “มูลนิธิ พลเอกเปรมฯ” ปี 2550
 • 2007ได้ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการค่ายเยาวชนสร้างสรรค์งานศิลป์กับศิลปินแห่งชาติ รุ่นที่ 4 และได้รับเลือกเป็นผลงานดีเด่น เพื่อทัศนศึกษาและแสดงงาน ณ นครลอสแองเจลิส, สหรัฐอเมริกา
ผลงานที่ผ่านมา
 • 2020Red Covid no.0
 • 2020ซิ่ว
 • 2019Enlightened No.3
 • 2019Enlightened No.2
 • 2018ดั่งแสงสุริยา 7
 • 2018ดั่งแสงสุริยา 6
 • 2017ดั่งแสงสุริยา 4
 • 2014Hope for the Hopeless