ทำเนียบศิลปิน

ไมตรี หอมทอง

Maitnee Homthong

สาขา
ทัศนศิลป์
โซเชียลมีเดียFACEBOOK: Maitnee Homthong
การศึกษา
  • วิทยาลัยเพาะช่าง, มหาวิทยาลัยศิลปากร
รางวัลที่เคยได้รับ
    -
ผลงานที่ผ่านมา
  • 2020Covid-19
  • 2019สุนทรียภาพ หมายเลข 1
  • 2019สุนทรียภาพ หมายเลข 2
  • 2019สุนทรียภาพ หมายเลข 3