ทำเนียบศิลปิน

รัตนชัย ไชยรัตน์

Rattanachai Chairat

สาขา
ทัศนศิลป์
โซเชียลมีเดียFACEBOOK: รัตนชัย ไชยรัตน์
การศึกษา
  • วิทยาศาสตร์บัณฑิต(เวชนิทัศน์) คณะแพทยศาสตร์
รางวัลที่เคยได้รับ
  • 1999รางวัลพิเศษ จิตรกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 5 ธันวาคม 2542
  • 1996รางวัลที่ 3 จิตรกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสฉลองสิริราชสมบัติครบ 50 ธนาคารกสิกรไทย
  • 1995รางวัลที่ 3 ศิลปกรรมเทิดหล้ากาญจนาภิเษกสมโภช พระบามสมเด็จอยู่หัว ฉลองสิริราช ครบ 50 ปี ธนาคารไทยพาณิชย์
  • 1993รางวัลที่1 การประกวดจิตรกรรมเทิดพระเกียรติพู่กันทองครบรอบ 80 พรรษา สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาปริณายก ของธนาคารกสิกรไทย
ผลงานที่ผ่านมา
  • 2020รอคอย
  • รอยประทับใจ หมายเลข 1