ทำเนียบศิลปิน

รุ่งทิวา อิสิชัยกุล

Rungtiva Esichaikul

ฉายา
Lady Wa
สาขา
ทัศนศิลป์
ที่อยู่
84/231 ซ.พหลโยธิน 37 ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
ที่อยู่ปัจจุบัน
278 พหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์081-8999043
อีเมล[email protected]
การศึกษา
  • วิทยาลัยช่างศิลป์
  • คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
  • OSU สหรัฐอเมริกา
รางวัลที่เคยได้รับ
    -
ผลงานที่ผ่านมา
  • 2020ชีวิตวิถีใหม่อย่างมีสุข