ทำเนียบศิลปิน

อนันต์ ปาณินท์

Anand Panin

สาขา
ทัศนศิลป์
โซเชียลมีเดียFACEBOOK: Anand Panin
การศึกษา
 • 2501โรงเรียนศิลปศึกษา (เตรียมมหาวิทยาลัยศิลปากร) ปัจจุบัน คือวิทยาลัยช่างศิลป์
 • 2505สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ศิลปบัณฑิต (จิตรกรรม) คณะจิตรกรรม และประติมากรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
รางวัลที่เคยได้รับ
 • 2019ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) พุทธศักราช 2562
 • 1982รางวัลชนะเลิศ ศิลปกรรมร่วมสมัยธนาคารกสิกรไทย
 • 1981รางวัลชนะเลิศ ศิลปกรรมร่วมสมัยธนาคารแห่งประเทศไทย
 • 1969รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง (จิตรกรรม) การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 19
 • 1968รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 2 เหรียญเงิน (จิตรกรรม) การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 18
 • 1964รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 3 เหรียญทองแดง (จิตรกรรม) การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 15
 • 1963รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 2 เหรียญเงิน (จิตรกรรม) การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 14
 • 1962รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 3 เหรียญทองแดง (จิตรกรรม) การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 13
 • 1961รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 3 เหรียญทองแดง (จิตรกรรม) การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 12
 • 1960รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 2 เหรียญเงิน (จิตรกรรม) การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 11
ผลงานที่ผ่านมา
 • 2020Feather
 • 2015Unfinished Poem
 • 1990Five Marionettes