คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo
Document
ขนาดตัวอักษร:
เปลี่ยนการแสดงผล:
c
c
c
11

ให้การอุดหนุนเพื่อการสร้างสรรค์

งานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย และเพิ่มพูนมูลค่า

ทางเศรษฐกิจ ตลอดจนพัฒนาภูมิปัญญา

นําไปสู่การประยุกต์ใช้ในสังคม

ภาพกิจกรรมกองทุนฯ

  • 19/10/64 • admin_ocac

    การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย ครั้งที่ 9/2564

    วันจันทร์ที่ 18 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00 น.นายปรารพ เหล่าวานิช ประธานกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย ครั้งที่ 9/2564 โดยมี นางเกษร กำเหนิดเพ็ชร รองผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เป็นรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย พร้อมด้วย คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์ กระทรวงวัฒนธรรม

    อ่านเพิ่มเติม read more

    19/10/64 • admin_ocac

11

เป็นกองทุนที่มีประสิทธิภาพในการสนับสนุน

ส่งเสริมการสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัย

ประกาศกองทุนฯ

Sorry, no posts matched your criteria.

คู่มือการขอรับกองทุนฯ

เอกสาร

วันที่เผยแพร่

รูปแบบไฟล์

ดาวน์โหลด