ข่าวสาร

ภาพกิจกรรม

Previous slide
Next slide

ไม่ประมาท การ์ดอย่าตก ลดโอกาสระบาดรอบใหม่

จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศประกวดราคา / Tor

ประกาศประกวดราคา / Tor

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา / ข้อมูลสาระสำคัญสัญญา

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

ราคากลาง

ขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะเพราะ (TOR) การจ้างเตรียมการ และพิธีเปิดงาน และการบริหารจัดการในโครงการมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale, Chiang Rai 2023 ณ จังหวัดเชียงราย

28/09/66

ขอบเขตการดำเนินงานจ้างออกแบบและจัดพิมพ์สูจิบัตรประกอบนิทรรศการ ในโครงการการจัดมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale,Chiang Rai 2023

28/09/66

ขอบเขตของงาน (TOR) การจ้างผลิตผลงานศิลปะเพื่อจัดเเสดงนิทรรศการในโครงการการจัดมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale,Chiang Rai 2023 ณ จังหวัดเชียงราย (ผลงานชิ้นที่ ๓)           จากการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ โดยนายกรกต อารมย์ดี

21/09/66

TOR การจ้างจัดนิทรรศการ 2023 Acquisitions Office of Contemporary Art and Culture เพื่อเผยเเพร่องค์ความรู้ของผลงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ที่สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยได้ดำเนินการจัดหาเพื่อเก็บไว้เป็นสมบัติชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖TOR

21/09/66

ขอบเขตของงาน TOR การจ้างผลิตผลงานศิลปะ ติดตั้ง รื้อถอน และบริหารจัดการการเเสดงนิทรรศการในโครงการการจัดมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale,Chiang Rai 2023 ณ จังหวัดเชียงราย

21/09/66

ประกวดราคาจ้างการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารหอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนินและบริเวณโดยรอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

15/09/66

สาระสำคัญจ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการการจัดมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale, Chiang Rai 2023 ในท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง

29/09/66

ประกาศผู้ชนะจ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการการจัดมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale, Chiang Rai 2023 ในท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง

29/09/66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานราชการ กลุ่มอำนวยการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

29/09/66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานราชการ กลุ่มบริหารงานบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

29/09/66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานราชการ กลุ่มคลังและพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

29/09/66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานราชการ กลุ่มศูนย์เครือข่ายสัมพันธ์และเเหล่งทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

29/09/66

แผนการจัดซื้อจัดจ้างออกแบบและจัดพิมพ์สูจิบัตรประกอบนิทรรศการในโครงการการจัดมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale, Chiang Rai 2023

26/09/66

แผนการจัดซื้อจัดจ้างจ้างเตรียมการและจัดพิธีเปิดงานและการบริหารจัดการในโครงการการจัดมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale, Chiang Rai 2023

26/09/66

ประกาศเผยแพร่แผนจ้างพนักงานจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ปฏิบัติงานราชการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

18/09/66

แผนการจัดซื้อจัดจ้างการเช่าพื้นที่อาคารธนาลงกรณ์ทาวเวอร์ ชั้น ๖ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

18/09/66

แผนการจัดซื้อจัดจ้างจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยอาคารหอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

08/09/66

แผนการจัดซื้อจัดจ้างงานจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบระบายอากาศ ระบบปรับอากาศและระบบควบคุมความชื้น อาคารหอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

08/09/66

ราคากลางการจ้างเตรียมการ และพิธีเปิดงาน และการบริหารจัดการในโครงการมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale, Chiang Rai 2023 ณ จังหวัดเชียงราย

28/09/66

ราคากลางการจ้างออกแบบและจัดพิมพ์สูจิบัตรประกอบนิทรรศการ ในโครงการการจัดมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale,Chiang Rai 2023

28/09/66

ราคากลางการจ้างพนักงานจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานราชการ กลุ่มอำนวยการ จำนวน ๖ ราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ งวดตั้งเเต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

27/09/66

ราคากลางจ้างพนักงานจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานราชการ ศูนย์หอศิลป์กลุ่มบริหารจัดการหอศิลป์ ปฏิบัติงาน ณ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน จำนวน ๗ ราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (งวดตั้งเเต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

25/09/66

ราคากลางเช่าพื้นที่อาคารธนาลงกรณ์ทาวเวอร์ ชั้น ๖ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ตั้งเเต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

22/09/66

ราคากลางการจ้างผลิตผลงานศิลปะเพื่อจัดเเสดงนิทรรศการในโครงการการจัดมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale,Chiang Rai 2023 ณ จังหวัดเชียงราย (ผลงานชิ้นที่ ๔) จากการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ โดยนายนาวิน ลาวัลย์ชัยกุล

21/09/66

นิทรรศการ ณ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

E-BOOK

 • คู่มือการจัดหาผลงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

 • หอศิลป์ภูมิภาค

 • YOUNG ARTISTS TALENT 13 TH

 • นิทรรศการเผยแพร่องค์ความรู้ผลงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

 • โครงการสร้างงสรรค์ศิลปะร่วมสมัย เพื่อต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

 • CONTEMPORARY ART THAI YOUTH EXHIBITION IN LOS ANGELES, USA

บทความ

 • 22/01/64 • beeative •

  จากทุนทางวัฒนธรรมสู่ อัตลักษณ์ปลวกแดง “อุตสาหกรรมก้าวไกล อ่างใหญ่อู่น้ำ หวานฉ่ำสับปะรด งดงามประเพณี พันธุ์ดียางพารา ศรัทธาหลวงพ่อโพธิ์”

 • 22/01/64 • beeative •

  ลายบาติกร่วมสมัย ต่อยอด “ลมหายใจแห่งศิลปะบนผืนผ้า” เสน่ห์จากงานศิลปะบนผืนผ้าอันเกิดจากภูมิปัญญาของคนไทยในแต่ละท้องถิ่น

 • 22/01/64 • beeative •

  การท่องเที่ยวในพื้นที่พิเศษด้านต้นทุนทางวัฒนธรรม โดย ชุมชนคนรักษ์มะพร้าวตะเคียนเตี้ย

 • 22/01/64 • beeative •

  ลายบาติกร่วมสมัย ต่อยอด “ลมหายใจแห่งศิลปะบนผืนผ้า”

Video

 • เพลง ไตรรงค์ บทเพลงสร้างสรรค์ความรักความสามัคคีที่มีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์

 • ตลาดน้ำบางน้ำผึ้ง จังหวัดสมุทรปราการ ศูนย์รวมของดีชุมชน ขนมาแต่ของอร่อย

 • ตลาดน้ำเหล่าตั๊กลัก จังหวัดราชบุรี ตลาดน้ำแห่งแรกของราชบุรี

 • ตลาดน้ำกลางป่ากวางโจว จังหวัดเพชรบุรี ไม่ได้มีดีแค่นี้ อยากรู้ต้องมาดูเอง

 • เพลง ไตรรงค์ บทเพลงสร้างสรรค์ความรักความสามัคคีที่มีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์

 • ตลาดน้ำบางน้ำผึ้ง จังหวัดสมุทรปราการ ศูนย์รวมของดีชุมชน ขนมาแต่ของอร่อย

 • ตลาดน้ำเหล่าตั๊กลัก จังหวัดราชบุรี ตลาดน้ำแห่งแรกของราชบุรี

 • ตลาดน้ำกลางป่ากวางโจว จังหวัดเพชรบุรี ไม่ได้มีดีแค่นี้ อยากรู้ต้องมาดูเอง

 • ตลาดน้ำกรุงเก่าวัดท่าการ้อง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มาแล้วต้องมาอีก

 • ตลาดน้ำคลองแห จังหวัดสงขลา ตลาดน้ำแห่งแรกของภาคใต้

 • ตลาดน้ำอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ตลาดน้ำยามเย็น เดินเล่น เพลินเพลงเพราะ

 • เปิดโลกศิลปวัฒนธรรม Thailand Biennale, Chiang Rai 2023 ออกอากาศ Mcot 30

 • งานแถลงข่าว Thailand Biennale, Chiang Rai 2023 ครั้งที่ 2

 • เปิดตัว 20 ศิลปิน เฟส 2 จากทั่วโลก Thailand Biennale, Chiang Rai 2023

 • เพลงกางเขนแดงหัวใจขาว

 • เพลงศิลปาชีพ

LINK