ข่าวสาร

ภาพกิจกรรม

Previous
Next

ไม่ประมาท การ์ดอย่าตก ลดโอกาสระบาดรอบใหม่

จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศประกวดราคา / Tor

ประกาศประกวดราคา / Tor

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา / ข้อมูลสาระสำคัญสัญญา

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

ราคากลาง

ประกวดราคาเช่ารถยนต์โดยสาร (รถตู้) ขนาด 12 ที่นั่ง จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

30/05/66

ร่างเอกสาร การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และร่างขอบเขตของงานการเช่ารถยนต์โดยสาร (รถตู้) ขนาด 12 ที่นั่ง จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)โดยกำหนดรับฟังคำวิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 23 พฤษภาคม ถึงวันที่ 25 พฤษภาคม 2566 สามารถสอบถาม/ส่งคำวิจารณ์ได้ที่ โทรศัพท์ 0 2209 3749 โทรสาร 0 2209 9639 ที่อยู่สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เลขที่ 10 ชั้น 3 ถนนเทียมร่วมมิตร แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ [email protected]

22/05/66

TOR โครงการปรับปรุงพื้นที่ส่วนจัดแสดงงานศิลปะตัวอาคารและบริเวณโดยรอบอาคารหอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

27/04/66

ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงพื้นที่ส่วนจัดแสดงงานศิลปะตัวอาคารและบริเวณโดยรอบอาคารหอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

27/04/66

ร่างประกาศ ร่างเอกสารจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และร่างขอบเขตของงานจ้างดำเนินโครงการปรับปรุงพื้นที่ส่วนจัดแสดงงานศิลปะตัวอาคารและบริเวณโดยรอบอาคารหอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยกำหนดรับฟังคำวิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน ถึงวันที่ 24 เมษายน 2566 สามารถสอบถาม/ส่งคำวิจารณ์ได้ที่ โทรศัพท์ 0 2209 3749 โทรสาร 0 2209 9639 ที่อยู่สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เลขที่ 10 ชั้น 3 ถนนเทียมร่วมมิตร แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ [email protected]

19/04/66

รายละเอียดและข้อกำหนดการจ้างดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพนักออกแบบรุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

06/12/65

ข้อมูลสาระสำคัญการจัดซื้อหนังสือเพื่อเพิ่มเติมองค์ความรู้ภายในห้องสมุดศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ภายใต้โครงการศูนย์เรียนรู้และพัฒนาหนังสือไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

31/05/66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อหนังสือเพื่อเพิ่มเติมองค์ความรู้ภายในห้องสมุดศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ภายใต้โครงการศูนย์เรียนรู้และพัฒนาหนังสือไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

31/05/66

สาระสำคัญจ้างเผยแพร่การจัดนิทรรศการอาภรณ์ 5 การสร้างสรรค์ทางวัฒนธรรม : สุโขทัย เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2566 ในหนังสือพิมพ์สยามรัฐ รายวัน

31/05/66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเผยแพร่การจัดนิทรรศการอาภรณ์ 5 การสร้างสรรค์ทางวัฒนธรรม : สุโขทัย เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2566 ในหนังสือพิมพ์สยามรัฐ รายวัน

31/05/66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภทหมึกปริ้นเตอร์ ครั้งที่ ๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

31/05/66

สาระสำคัญจ้างจัดนิทรรศการ ณ ณ แกลเลอรี 1984+1 จังหวัดสุพรรณบุรี ภายใต้โครงการพัฒนาหอศิลป์ร่วมสมัยสู่ภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

29/05/66

เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

31/05/66

เผยแพร่แผนเช่ารถยนต์โดยสาร (รถตู้) ขนาด 12 ที่นั่ง จำนวน 2 คัน

10/05/66

แผนจัดซื้อโครงการจัดหาผลงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ผลงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย จำนวน 10 ผลงาน) และ โครงการจัดหาผลงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ผลงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยของศิลปินร่วมสมัยที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ หรือศิลปินแห่งชาติ จำนวน 4 ผลงาน)

31/03/66

แผนจัดซื้อโครงการปรับปรุงพื้นที่ส่วนจัดแสดงงานศิลปะตัวอาคารและบริเวณโดยรอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

31/03/66

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

09/03/66

แผนจัดซื้่อจัดจ้างดำเนินการพัฒนาเครื่องแต่งกายผ้าไทยร่วมสมัยภายใต้โครงการพัฒนาการออกแบบเครื่องแต่งกายผ้าไทยร่วมสมัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

10/02/66

ราคากลางเช่ารถยนต์โดยสาร (รถตู้) ขนาด 12 ที่นั่ง จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

22/05/66

ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงพื้นที่ส่วนจัดแสดงงานศิลปะตัวอาคารและบริเวณโดยรอบอาคารหอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

19/04/66

ราคากลางจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานราชการ ศูนย์หอศิลป์ กลุ่มบริหารจัดการหอศิลป์ ปฏิบัติงาน ณ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน จำนวน 8 ราย (งวดตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566)

23/03/66

ราคากลางจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานราชการ ศูนย์เครือข่ายสัมพันธ์และแหล่งทุน จำนวน 6 ราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (งวดตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566)

21/03/66

ราคากลางจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานราชการ ศูนย์หอศิลป์ กลุ่มส่งเสริมงานทัศนศิลป์ และเชิดชูเกียรติศิลปิน จำนวน 6 ราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (งวดตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566)

21/03/66

ราคากลางการจ้างดำเนินการพัฒนาเครื่องแต่งกายผ้าไทยร่วมสมัย ภายใต้โครงการพัฒนาการออกแบบเครื่องแต่งกายผ้าไทยร่วมสมัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

28/02/66

นิทรรศการ ณ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

E-BOOK

 • คู่มือการจัดหาผลงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

 • หอศิลป์ภูมิภาค

 • YOUNG ARTISTS TALENT 13 TH

 • นิทรรศการเผยแพร่องค์ความรู้ผลงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

 • โครงการสร้างงสรรค์ศิลปะร่วมสมัย เพื่อต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

 • CONTEMPORARY ART THAI YOUTH EXHIBITION IN LOS ANGELES, USA

บทความ

 • 22/01/64 • beeative •

  จากทุนทางวัฒนธรรมสู่ อัตลักษณ์ปลวกแดง “อุตสาหกรรมก้าวไกล อ่างใหญ่อู่น้ำ หวานฉ่ำสับปะรด งดงามประเพณี พันธุ์ดียางพารา ศรัทธาหลวงพ่อโพธิ์”

 • 22/01/64 • beeative •

  ลายบาติกร่วมสมัย ต่อยอด “ลมหายใจแห่งศิลปะบนผืนผ้า” เสน่ห์จากงานศิลปะบนผืนผ้าอันเกิดจากภูมิปัญญาของคนไทยในแต่ละท้องถิ่น

 • 22/01/64 • beeative •

  การท่องเที่ยวในพื้นที่พิเศษด้านต้นทุนทางวัฒนธรรม โดย ชุมชนคนรักษ์มะพร้าวตะเคียนเตี้ย

 • 22/01/64 • beeative •

  ลายบาติกร่วมสมัย ต่อยอด “ลมหายใจแห่งศิลปะบนผืนผ้า”

Video

 • เสวนาหัวข้อ “การสร้างสรรค์ทางวัฒนธรรม”

 • การแสดงชุด Rhythm of Sukho ในนิทรรรศการอาภารณ์ ๕

 • รายการ ” ชนช้างกราฟิก ปีที่ 8 ” The Real Graphic EP.7 (ตอนที่ 7)

 • Promo รายการ ” ชนช้างกราฟิก ปีที่ 8 ” The Real Graphic EP.7

 • เสวนาหัวข้อ “การสร้างสรรค์ทางวัฒนธรรม”

 • การแสดงชุด Rhythm of Sukho ในนิทรรรศการอาภารณ์ ๕

 • รายการ ” ชนช้างกราฟิก ปีที่ 8 ” The Real Graphic EP.7 (ตอนที่ 7)

 • Promo รายการ ” ชนช้างกราฟิก ปีที่ 8 ” The Real Graphic EP.7

 • รายการ ” ชนช้างกราฟิก ปีที่ 8 ” The Real Graphic EP.6 (ตอนที่ 6)

 • Promo รายการ ” ชนช้างกราฟิก ปีที่ 8 ” The Real Graphic EP.6 (ตอนที่ 6)

 • รายการ ” ชนช้างกราฟิก ปีที่ 8 “The Real Graphic EP.5 (ตอนที่ 5)

 • Promo รายการ ” ชนช้างกราฟิก ปีที่ 8 ” The Real Graphic EP.5 (ตอนที่ 5)

 • รายการ ” ชนช้างกราฟิก ปีที่ 8 ” The Real Graphic EP.4 (ตอนที่ 4)

 • EP 6 การเผยแพร่ (PUBLICATION)

 • EP 5 การประเมิน (EVALUATION)

 • EP 4 การสร้างสรรค์ (CREATIVITY)

LINK