คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

กระทรวงวัฒนธรรมประชุมการขับเคลื่อนการดำเนินงานจัดแสดงนิทรรศการศิลปะ ร่วมกับหัวหน้าภัณฑารักษ์ ในโครงการจัดแสดงนิทรรศการศิลปะ ณ หอศิลป์แห่งชาติ

วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๕.๐๐ น. นายสถาพร เที่ยงธรรม ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานการประชุมการขับเคลื่อนการดำเนินงานจัดแสดงนิทรรศการศิลปะ ร่วมกับหัวหน้าภัณฑารักษ์ ในโครงการจัดแสดงนิทรรศการศิลปะ ณ หอศิลป์แห่งชาติ โดยมี นายเสริมคุณ คุณาวงศ์ ประธานคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมด้านศิลปะ นายสรรเสริญ มิลินทสูต หัวหน้าภัณฑารักษ์ นางสาวสมพร พานทอง ผู้อำนวยการศูนย์หอศิลป์ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ณ ห้องประชุม ชั้น ๖ อาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์ กระทรวงวัฒนธรรม และผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting

ทั้งนี้ การประชุมดังกล่าวเป็นการประชุมติดตามความคืบหน้าในการดำเนินงานของหัวหน้าภัณฑารักษ์ (ผู้อำนวยการฝ่ายศิลป์) และภัณฑารักษ์ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานจัดแสดงนิทรรศการศิลปะ ณ หอศิลป์แห่งชาติ

แชร์

ภาพกิจกรรมอื่นๆ