คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

กองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงฯ

วันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2566 เวลา 13.40 น. คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล ประธานกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย พร้อมด้วยนายโกวิท ผกามาศ ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย นางสาวสมลักษณ์ คล่องแคล่ว ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านส่งเสริมงานวิจิตรศิลป์ (ทัศนศิลป์) นางสาวสุวิมล วิมลกาญจนา ผู้อำนวยการศูนย์เครือข่ายสัมพันธ์และแหล่งทุน นางรพีพร คล่องธนาคม เลขานุการกรม นางสาวมณีรัตน์ จันทร์มี ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกองทุนฯ นางสาวนิตยา เหมะชัยเวท ผู้อำนวยการกลุ่มคลังและพัสดุ ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฏาคม 2567 และวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2567 ณ สถานีโทรทัศน์ช่อง 9 MCOT HD ชั้น 1

แชร์