คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

การฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) ภายในอาคารหอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2564 สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ดำเนินการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) รอบที่ 2 งวดที่ 3 ประจำเดือนเมษายน 2564 ภายในอาคารหอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน ซึ่งมีจำนวนทั้งสิ้น 4 ชั้น ประกอบด้วย ห้องออดิเทอเรียม ห้องจัดแสดงนิทรรศการผลงานศิลปะ ห้องสมุด และภายในสำนักงานฯ ตามมาตรการเข้มงวดด้านการป้องกันการแพร่ระบาดฯอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความปลอดภัยให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและผู้มาติดต่อราชการ

แชร์

ภาพกิจกรรมอื่นๆ