คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

การประกวดออกแบบการแต่งกายผ้าทอ/ผ้าปักกลุ่มชาติพันธุ์ลุ่มแม่น้ำโขง จังหวัดเชียงราย ภายใต้โครงการเทศกาลศิลปะร่วมสมัยลุ่มแม่น้ำโขง

วันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม 2563
สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย จัดการประกวดออกแบบการแต่งกายผ้าทอ/ผ้าปักกลุ่มชาติพันธุ์ลุ่มแม่น้ำโขง จังหวัดเชียงราย ภายใต้โครงการเทศกาลศิลปะร่วมสมัยลุ่มแม่น้ำโขง ซึ่งผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยมอบหมายให้นางสาวนาถนิศา สุขจิตต์ ที่ปรึกษาด้านส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย เป็นผู้แทน เข้าร่วมงาน และกล่าวถึงความเป็นมาของโครงการดังกล่าว โดยมีนายภาสกร บุญญลักษม์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายเป็นประธานพิธีเปิด นางจิตรา สิทธนานุวัฒน์ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย พร้อมหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดเข้าร่วมด้วย

ภายในกิจกรรมมีกิจกรรมดังต่อไปนี้
-การประกวดออกแบบการแต่งกายผ้าทอ/ผ้าปักกลุ่มชาติพันธุ์ลุ่มแม่น้ำโขง จังหวัดเชียงราย
-นิทรรศการผ้าทอ/ผ้าปักกลุ่มชาติพันธุ์ลุ่มแม่น้ำโขง จังหวัดเชียงราย
-การเดินแฟชั่นโชว์การแต่งกายผ้าทอ/ผ้าปักกลุ่มชาติพันธุ์ลุ่มแม่น้ำโขง จังหวัดเชียงราย
-การประกาศผลการประกวดออกแบบการแต่งกายผ้าทอ/ผ้าปักกลุ่มชาติพันธุ์ลุ่มแม่น้ำโขง จังหวัดเชียงราย ซึ่งมีนักออกแบบผ้าพื้นเมือง ผู้ประกอบการ นักศึกษา ร่วมส่งผลงานการออกแบบกว่า 90 ผลงาน ณ โรงแรมเอ็ม บูทีค รีสอร์ท เชียงรายอำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

แชร์