คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

การประชุมคณะกรรมกรมการคัดเลือกโครงการที่ขอรับการจัดสรรเงินอุดหนุน ประจำปีงบประมาณ 2567

วันอังคารที่ 18 มิถุนายน 2567 เวลา 9.00 น. นายโกวิท ผกามาศ ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมกรมการคัดเลือกโครงการที่ขอรับการจัดสรรเงินอุดหนุน ประจำปีงบประมาณ 2567 เพื่อพิจารณาโครงการที่ยื่นขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนในรอบที่ 3 โดยมีนางเกษร กำเหนิดเพ็ชร รองผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ชั้น 3 อาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์ กระทรวงวัฒนธรรม

แชร์