“การพัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อการเรียนรู้ภาษิตพื้นบ้านภาษาถิ่นโคราช”

วันที่  

05/09/64

#อยู่บ้านดูงานศิลป์  ศิลปะจะไม่ห่างไกลคุณ  (pink desktop pc)  สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ขอเชิญชมนิทรรศการเสมือนผลงานวิจัย เรื่อง “การพัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อการเรียนรู้ภาษิตพื้นบ้านภาษาถิ่นโคราช” เพื่อได้นำไปใช้ประโยชน์ต่อไปโดยสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันด้วยระบบแอนดรอยด์ ได้ที่ https://rb.gy/lzcme6  และแบบฟอร์มประเมินผลการวิจัยในการนำไปใช้ประโยชน์ อย่างเป็นรูปธรรม ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ได้ที่ https://rb.gy/mmdl0m

แชร์

Share on facebook
Share on twitter

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ