การหารือความร่วมมือระหว่างองค์กรในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เพื่อพัฒนาการจัดเทศกาล/งานมหกรรมศิลปะนานาชาติ (Biennale/Triennale)

การหารือความร่วมมือระหว่างองค์กรในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เพื่อพัฒนาการจัดเทศกาล/งานมหกรรมศิลปะนานาชาติ (Biennale/Triennale)

วันที่ 13 มิถุนายน 2561 เวลา 10.00 น. นางสาววิมลลักษณ์ ชูชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย พร้อมด้วยนางสาวศิริพรรณ ทองเจิม รองผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย และนายบุญเลิศ คำดี ผู้อำนวยการศูนย์หอศิลป์ ต้อนรับคณะผู้แทนจาก Japan Foundation ประเทศไทย นำโดย Mr. Norihiko Yoshioka ผู้อำนวยการใหญ่ Ms. Hikaru Kuwahara ผู้อำนวยการฝ่ายศิลปะและวัฒนธรรม และ Ms. Benyatip Tiraviriyapol เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการฝ่ายศิลปะและวัฒนธรรม ในโอกาสเข้าพบเพื่อหารือความร่วมมือระหว่างองค์กรในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เพื่อพัฒนาการจัดเทศกาล/งานมหกรรมศิลปะนานาชาติ (Biennale/Triennale) ให้เกิดความยั่งยืน

แชร์

Share on facebook
Share on twitter