คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

การอบรม ”สุนทรียทัศน์นักเรียน-นักศึกษาและพาชมบ้านศิลปิน” รุ่นที่ 2

จบไปแล้วอย่างชื่นมื่นกับการอบรม ”สุนทรียทัศน์นักเรียน-นักศึกษาและพาชมบ้านศิลปิน” รุ่นที่ ๒ ในวันศุกร์ที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ โดยมีกิจกรรมพาชมบ้านศิลปิน เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้แก่นักเรียน-นักศึกษาที่มีความสนใจในงานศิลปะ ทำให้ได้ใกล้ชิดและชมบ้านศิลปินที่มีชื่อเสียงในจังหวัดเชียงราย อาทิ อาจารย์สมลักษณ์ ปันติบุญ อาจารย์อภิรักษ์ ปันมูลศิลป์ อาจารย์เสงี่ยม ยารังษี และอาจารย์ทรงเดช ทิพย์ทอง ซึ่งบ้านศิลปินดังกล่าว ล้วนสะท้อนให้เห็นว่าศิลปะสามารถสร้างรายได้และหาเลี้ยงชีพได้ ปิดท้ายด้วยการมอบประกาศนียบัตรจากสศร. โดยนายสุวิทย์ ใจป้อม นายกสมาคมขัวศิลปะ แก่ผู้เข้าอบรมจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย และวิทยาลัยสงฆ์เชียงราย (มจร. ชร.)

แชร์