คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

การอบรม Workshop พัฒนาผู้ประกอบการผ้าภาคใต้ พร้อมนำความรู้ ขับเคลื่อน “Soft Power” งานแฟชั่น

สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยจัดกิจกรรม Workshop พัฒนาผู้ประกอบการผ้า ภายใต้โครงการพัฒนาการสร้างสรรค์ผลงานเครื่องแต่งกายและผลิตภัณฑ์ ระหว่างวันที่ 28 มิถุนายน ถึง 1 กรกฎาคม 2567 ณ โรงแรมคริสตัล หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยรับเกียรติจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านแฟชั่นและธุรกิจแฟชั่น 3 ท่าน ได้แก่ นายหิรัญกฤษฏิ์ ภัทรบริบูรณ์กุล นายศิวัจน์ เลิศศศิศักดิ์ และนายวชิรปาณี มากดี ร่วมคัดเลือกผู้ประกอบการผ้าภาคใต้จำนวน 5 ผู้ประกอบการ จากจำนวน 24 ผู้ประกอบการ เข้าร่วมกิจกรรม

โดยตลอดระยะเวลา 4 วันของการอบรม ผู้ประกอบการผ้าภาคใต้ ได้เรียนรู้การออกแบบ การสร้างแพตเทิร์น การสร้าง style เครื่องแต่งกายเพื่อส่งเสริมการขาย และเทคนิคการจัดเรียงสินค้าให้น่าสนใจ เพื่อกระตุ้นยอดขายและสร้างแบรนด์ให้แข็งแกร่ง โดยได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการภาคใต้ ที่เข้าร่วมกิจกรรมเป็นอย่างมาก

สำหรับผลผลิตจากการอบรมครั้งนี้ จะนำไปสู่การสร้างชุดเครื่องแต่งกายและผลิตภัณฑ์ต้นแบบไม่ต่ำกว่า 30 ชิ้นงาน เผยแพร่สู่สาธารณชนและต่อยอดในการสร้างแบรนด์สินค้า อันเป็นประโยชน์ต่อการขับเคลื่อน Soft power ด้านแฟชั่นของไทย ต่อไป

แชร์