การแถลงข่าว เทศกาลภาพยนตร์อาเซียนแห่งกรุงเทพมหานคร 2563 ณ บริเวณห้องโถง ชั้น1 อาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์ กระทรวงวัฒนธรรม

วันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 น.
นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานการแถลงข่าว เทศกาลภาพยนตร์อาเซียนแห่งกรุงเทพมหานคร 2563 โดยมี นายโกวิท ผกามาศ รองผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เป็นผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม เข้าร่วมภายในงาน ณ บริเวณห้องโถง ชั้น1 อาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์ กระทรวงวัฒนธรรม

แชร์