คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

การแสดงผลงานจากโครงการ “ผ้าไทยในฐานะทูตสันถวไมตรี / Crafting Future : Thai Heritage to Fasion Diplomacy

วันเสาร์ที่ 29 สิงหาคม 2563 เวลา 15.00 น. นายโกวิท ผกามาศ รองผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เป็นผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย พร้อมด้วย เคานต์เจรัลด์ แวน เดอ สตราเทน พอนโธส ประธานมูลนิธิเจ้าพระยาอภัยราชาสยามานุกูลกิจ ร่วมชมการแสดงผลงานจากโครงการ “ผ้าไทยในฐานะทูตสันถวไมตรี / Crafting Future : Thai Heritage to Fasion Diplomacy และการเสวนาในหัวข้อ “ผ้าไทยสู่การยอมรับในระดับสากล และ กลยุทธ์การสร้างตำแหน่งใหม่ของสินค้าจากผ้าไทยในห่วงโซ่อุปทาน”ซึ่งเป็นโครงการที่ได้รับการส่งเสริมจาก​กองทุน​ส่งเสริม​ศิลปะ​ร่วมสมัย​ ประจำปี​2563 โดยมีศิลปินนักออกแบบ แขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมภายในงาน ณ ห้องปฏิบัติการ 2 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

แชร์