คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

ขยายเวลาการเปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมกิจกรรมการฝึกอบรมการบริหารจัดการพื้นที่แสดงงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (SMS : Small & Medium Space) รุ่นที่ 1 (จังหวัดเชียงราย) ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนสู่การเป็นเมืองแห่งศิลปะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

วันที่  

28/06/67

สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ขยายเวลาการเปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมกิจกรรมการฝึกอบรมการบริหารจัดการพื้นที่แสดงงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (SMS : Small & Medium Space) รุ่นที่ 1 (จังหวัดเชียงราย) ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนสู่การเป็นเมืองแห่งศิลปะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ตามที่สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ได้เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมกิจกรรมการฝึกอบรมการบริหารจัดการพื้นที่แสดงงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (SMS : Small & Medium Space) รุ่นที่ 1 (จังหวัดเชียงราย) ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนสู่การเป็นเมืองแห่งศิลปะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ซึ่งได้กำหนดการสิ้นสุดการรับสมัคร ภายในวันที่ 5 กรกฎาคม 2567 นั้น
เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจสมัครผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ มากขึ้น สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย จึงขยายเวลาการรับสมัครผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ จนถึงวันที่ 12 กรกฎาคม 2567

ข้อมูลการรับสมัคร

  1. ผู้สนใจสามารถส่งใบสมัครได้ทางลิงก์ https://bit.ly/4cEKsul หรือในเว็บไซต์ www.ocac.go.th พร้อมข้อมูลประกอบเพื่อ “คัดเลือก” ผู้เข้าร่วมกิจกรรม หมดเขตรับสมัคร ภายในวันที่ 12 กรกฎาคม 2567
  2. สอบถามข้อมูลได้ที่สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม โทร 0 2209 3759 – 60

แชร์

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ