ขอเชิญรับฟังเสวนา ภายใต้หัวข้อ “New Creativity – New Normal – New Culture – สร้างสรรค์วิถีใหม่เชิงวัฒนธรรม

วันที่  

17/05/64

??‍⚕️มนุษย์จะอยู่อย่างสร้างสรรค์ได้อย่างไร ในยุค COVID-19 ? #Happy With New Normal??

ร่วมหาคำตอบ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นไปด้วยกัน

? 19 พฤษภาคมนี้ เวลา 13.00 –15.30 น.

สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ร่วมกับ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญรับฟังเสวนา ภายใต้หัวข้อ
?️New Creativity – New Normal – New Culture – สร้างสรรค์วิถีใหม่เชิงวัฒนธรรม?️

โดยวิทยากรพิเศษ รศ.ดร.กรรณิการ์ สุธีรัตนาภิรมย์ ในประเด็นด้านวิถีวัฒนธรรมชุมชน/วัฒนธรรมชุมชนด้านโบราณคดี และผศ.ดร.ศุภชัย อารีรุ่งเรือง ในประเด็นด้านศิลปะร่วมสมัย พร้อมนักศึกษาปริญญาเอก (รุ่นที่ 2) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาศิลปะการออกแบบเชิงวัฒนธรรม คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

…เราพร้อมแล้วที่จะร่วมหาทางออก เปิดมุมมองสร้างสรรค์สิ่งใหม่ไปกับคุณ ผ่านช่องทาง
? ZOOM และ ? Facebook Live ทางเพจ Culture – Based Design Arts Ph.D.

สนใจลงทะเบียน (ไม่มีค่าใช้จ่าย) คลิก ?
shorturl.at/vBFG8

แชร์

Share on facebook
Share on twitter

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ