คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างดำเนินโครงการศิลป์ ดิน ปั้น สร้างสรรค์มูลค่าผลผลิตทางวัฒนธรรมจากการประกวดข้อเสนอโครงการเพื่อพัฒนาเมืองเเห่งศิลปะ ปี 2567 ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพ

วันที่  

09/07/67

แชร์

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ