คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

คณะทำงานจัดงานแฟชั่นโชว์ “ซีโร่ ลิมิต บี พลัส” เข้าพบหารือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ถึงแนวทางการจัดงานและความร่วมมือต่าง ๆ

วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๓๐ น. คณะทำงานจัดงานแฟชั่นโชว์ “ซีโร่ ลิมิต บี พลัส” เข้าพบหารือนางสาวสุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ถึงแนวทางการจัดงานและความร่วมมือต่างๆ โดยมีนางสาวสมลักษณ์ คล่องแคล่ว ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านส่งเสริมงานวิจิตรศิลป์ (ทัศนศิลป์) ผู้แทนสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม
ทั้งนี้ บริษัท ทอยซีโร่พลัส (ไทยแลนด์) จำกัด และแบรนด์ Kanapot (คณาพจน์) จัดงาน แฟชั่นโชว์ “ซีโร่ ลิมิต บี พลัส” ขึ้นวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ณ ศูนย์การค้าสยามดิสคัฟเวอรี่ กรุงเทพฯ เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่งานออกแบบไทย ที่สะท้อนอัตลักษณ์ร่วมสมัยในระดับชาติ และนานาชาติ ไปจนถึงสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ อันจะนำไปสู่การสร้างซอฟต์พาวเวอร์ไทยและพัฒนามาตรฐานนักออกแบบไทยสู่ระดับสากล

แชร์