นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานเปิดงานมหกรรมวัฒนธรรม “ศาสตร์ศิลป์ แผ่นดินไทย เทิดไท้จักรีวงศ์”

เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2560 เวลา 19.00 น. นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานเปิดงานมหกรรมวัฒนธรรม “ศาสตร์ศิลป์ แผ่นดินไทย เทิดไท้จักรีวงศ์” โดยมีดร.วิมลลักษณ์ ชูชาติ ผู้อำนวยการสำนักศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ผู้ช่วยปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม สภาวัฒนธรรมและเครือข่ายด้านวัฒนธรรม ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กระทรวงวัฒนธรรมเข้าร่วมในพิธี ณ อาคารที่ทำการกระทรวงวัฒนธรรม

แชร์