คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

นายโกวิท ผกามาศ ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ให้โอวาทแก่ข้าราชการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย และข้าราชการกองพิธีการ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2567 เวลา 08.00 น. นายโกวิท ผกามาศ ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัด เข้าร่วมเคารพธงชาติ พร้อมทั้งให้โอวาทแก่ข้าราชการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย และข้าราชการกองพิธีการ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ณ บริเวณด้านหน้าอาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์ กระทรวงวัฒนธรรม

แชร์