คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

ประกาศรายชื่อผลการคัดเลือกผู้เข้าร่วมกิจกรรมบ่มเพาะนักเขียนหน้าใหม่ยุค AI กับ 7 นักเขียนมืออาชีพ

วันที่  

14/06/67

ประกาศรายชื่อผลการคัดเลือกผู้เข้าร่วมกิจกรรมบ่มเพาะนักเขียนหน้าใหม่ยุค AI กับ 7 นักเขียนมืออาชีพ 💡ตามที่สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยได้ร่วมกับสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมกิจกรรมบ่มเพาะนักเขียนหน้าใหม่ยุค AI ปี 2567 เข้าร่วมอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ สร้างแรงบันดาลใจ ตลอดจนติดเครื่องมือเทคโนโลยียุคใหม่ เพื่อนำไปสู่การเป็นนักเขียนมืออาชีพยุค AI นั้น สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ขอประกาศผลการคัดเลือกผู้เข้าร่วมกิจกรรม ตามประเภทงานเขียน 5 ประเภท สามารถดูผลการคัดเลือกผู้เข้าร่วมกิจกรรมบ่มเพาะนักเขียนหน้าใหม่ยุค AI ได้ที่ https://www.ocac.go.th/wp-content/uploads/2024/06/ประกาศ-สศร.-เรื่อง-ผลการคัดเลือกผู้เข้าร่วมกิจกรรมบ่มเพาะนักเขียนหน้าใหม่ยุค-AI.pdf
ทั้งนี้ ผู้ที่มีรายชื่อดังกล่าวจะต้องยืนยันสิทธิ์การเข้าร่วมกิจกรรม โดยติดต่อที่เบอร์ 0 2209 3759-60
เวลา 9.00-16.30 น. ภายในวันที่ 19 มิถุนายน 2567
📌กำหนดการกิจกรรม ครั้งที่ 1 ในวันเสาร์ที่ 22 มิถุนายน 2567 เวลา 10.00 น.ณ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

แชร์

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ