คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

พิธีเปิดการจัดงานประเพณีสงกรานต์”สงกรานต์วิถีไทย ใช้นำ้คุ้มค่า ทุกชีวาปลอดภัย”

วันเสาร์ที่ 13 เมษายน 2562 เวลา 13.30 น.
นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดการจัดงานประเพณีสงกรานต์”สงกรานต์วิถีไทย ใช้นำ้คุ้มค่า ทุกชีวาปลอดภัย” โดยมี นางสาว สมลักษณ์ คล่องแคล้ว ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านส่งเสริมงานวิจิตรศิลป์(ทัศนศิลป์) เป็นผู้แทน ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เข้าร่วมในพิธี ณ ลานฮอลล์ ออฟ เฟรม ชั้นเอ็ม ศูนย์การค้าสยามพารากอน และ วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร ตามลำดับ

แชร์