คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

พิธีเปิดการอบรม ”สุนทรียทัศน์นักเรียน – นักศึกษาและพาชมบ้านศิลปิน” รุ่นที่ 1 และ การเสวนา ”ภาษาศิลป์”

ภาพบรรยากาศการอบรม ”สุนทรียทัศน์นักเรียน – นักศึกษาและพาชมบ้านศิลปิน” รุ่นที่ ๑ ในวันจันทร์ที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ซึ่งจัดโดยสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย สมาคมขัวศิลปะ และสถาบันการศึกษาในจังหวัดเชียงราย ช่วงเช้ามีพิธีเปิดการอบรมโดยนายอมร กิตติกวางทอง วัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย จากนั้นมีการเสวนา ”ภาษาศิลป์” โดยนายสุวิทย์ ใจป้อม นายกสมาคมขัวศิลปะ อาจารย์เสงี่ยม ยารังษี จิตรกรชาวเชียงรายผู้มีชื่อเสียงด้านการวาดภาพทิวทัศน์ธรรมชาติ คุณอุ๋มอิ๋ม พุทธรักษ์ ดาษดา ศิลปินเชียงรายที่มีเอกลักษณ์ของศิลปะเซอร์เรียลลิสม์ (Surrealism) และการบรรยายพิเศษ จากอาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ ณ ห้องประชุมแกรนด์ราชพฤกษ์ โรงแรมทีคการ์เด้น สปา รีสอร์ท อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

แชร์