คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

พิธีเปิดงานแสดงนิทรรศการเดี่ยว Further Than Sight ของคุณแทน โฆษิตพิพัฒน์ ณ 333 Gallery warehouse กรุงเทพฯ

เมื่อวันเสาร์ ที่ 6 กรกฎาคม 2567 นายโกวิท ผกามาศ ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เข้าร่วมพิธีเปิดงานแสดงนิทรรศการเดี่ยว Further Than Sight ของคุณแทน โฆษิตพิพัฒน์ ณ 333 Gallery warehouse กรุงเทพฯ นิทรรศการมีเรื่องราวที่เป็นการบอกเล่าเรื่องราวผ่านภาพวาดเทคนิคต่าง ๆ และประติมากรรมที่สะท้อนความสัมพันธ์ระหว่างโลกแห่งจินตนาการและโลกแห่งความเป็นจริงที่เขาเองได้ประสบซึ่งส่งผลให้เกิดการพัฒนาเพื่อก้าวข้ามความคิดและมุมมองแบบเดิมๆ โดยภายงานมีผู้เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก
ทั้งนี้สามารถชมนิทรรศการฯได้ตั้งแต่ 6 กรกฎาคม – 31 กรกฎาคม 2567

แชร์