พิธีเปิดนิทรรศการ”variety”ภายใต้โครงการจัดแสดงศิลปะอาชีวธนฯปริทัศน์ครั้งที่ 42

วันศุกร์ที่ 6 ธันวาคม 2562 เวลา 14.00 น. บรรยากาศพิธีเปิดนิทรรศการ”variety”ภายใต้โครงการจัดแสดงศิลปะอาชีวธนฯปริทัศน์ครั้งที่ 42
คณะศิลปกรรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี่ ชั้น 1 ณ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน กรุงเทพฯ ในนิทรรศการมีผลงานสร้างสรรค์ศิลปะ ด้านวิจิตรศิลป์,
ด้านการออกแบบ ,ด้านคอมพิวเตอร์กราฟิก ด้านการถ่ายภาพและวีดีทัศน์ นิทรรศการฯนื้จะจัดถึงวันที่ 8 ธันวาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 10.00-19.00 น. วันอังคาร-อาทิตย์ หยุดทุกวันจันทร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์

แชร์