คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

พิธีเปิดนิทรรศกาศ ประติมากรรมเครื่องปั้นดินเผาร่วมสมัยภูมิปัญญาท้องถิ่นลุ่มน้ำเจ้าพระยาแนวคิด “การผลิบาน”โดย ดร.กฤตยชญ์ คำมิ่ง

วันอังคารที่ 9 กรกฎาคม 2567 เวลา 14.00 น. ผศ.ดร.ดรุณศักดิ์ ตะติยะลาภะ คณะบดีคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีฯ โดยมี ดร.กฤตยชญ์ คำมิ่ง ศิลปินเจ้าของผลงานกล่าวต้อนรับ พร้อมถ่ายทอดความรู้กระบวนการสร้างสรรค์ผลงานให้กับผู้เข้าร่วมงาน ในนิทรรศการ ประติมากรรมเครื่องปั้นดินเผา ร่วมสมัยภูมิปัญญาท้องถิ่นลุ่มน้ำเจ้าพระยาแนวคิด
“การผลิบาน” โดย ดร.กฤตยชญ์ คำมิ่ง เป็นผลงานประติมากรรมเครื่องปั้นดินเผาผ่านการสร้างสรรค์ด้วยเทคนิคเฉพาะตัว ผ่านกระบวนการเผาแบบ
โบราณใช้เตาฝืน ต่อยอดจากภูมิปัญญาท้องถิ่นลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา ภายใต้แนวคิด “การผลิบาน” ในการวิจัยครั้งนี้ ซึ่งได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยและนวัตกรรมจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ This project is funded by National Research Council of Thailand (NRCT) ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถเข้าชมงานได้ฟรี
ไม่มีค่าใช้จ่าย และสามารถศึกษาวิธีการสร้างผลงานได้

#นิทรรศการจัดแสดงวันที่ 9 – 17 กรกฏาคม 2567 ณ ห้องปฏิบัติการ 1 ชั้น 2 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน เวลา 10.00 – 19.00 น. (ยกเว้นวันจันทร์และวันหนุดนักขัตฤกษ์)

แชร์

ภาพกิจกรรมอื่นๆ